XE ĐẠP DÒNG TOURING

Đúng như tên gọi xe đạp dòng touring, nhẹ nhàng, thanh thoát khi đi đường bằng, tôc độ đạp từ 20 đến 30 km/giờ của dân không chuyên nghiệp thật dễ dàng. Theo quan điểm chúng tôi, dòng touring bất kể cấu hình ra sao, nặng nhẹ thế nào thì vẫn phải đảm bảo mục đích chính là đi Tour.

Cụ thể "Thế nào là xe touring thực sự?" các bác xem tại: https://xedaphanoi.vn/xe-dap-touring-la-gi-di-phuot