XE ĐẠP ĐỊA HÌNH MTB

Dòng xe đạp MTB Nhật bãi dòng leo đồi, vượt núi, băng đèo, luôn khám phá, luôn sáng tạo, sự mạnh mẽ luôn là yếu tố hàng đầu.