CHƯƠNG TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG

LIÊN TỤC ĐỔI MỚI PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ VÀ KHẢ NĂNG DOANH NGHIẾP CHÚNG TÔI

1.50 XE ĐẠP ĐEP MIỄN PHÍ DÀI HẠN VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP HƠN

2,QUÁ LÃNG PHÍ NÊU KHÔNG DÙNG XE ĐẠP MIỄN PHÍ CHỤP ẢNH

3,100 XE ĐẠP ĂN MỪNG CẢM ƠN TUYỂN U23 VIỆT NAM