XE ĐẠP TRẺ EM

 

Xe đạp Nhật bãi với chủng loại, kiểu dáng, phong phú, bền, đẹp, đa dạng, cơ động, các sản phẩm được thừa hưởng của nền công nghiệp hiện đại, sự phát triển kinh tế như vũ bão của kinh tế thế giới, với chúng tôi, thủa ấu thơ, có được chiếc xe gỗ cũng mãn nguyện lắm rồi