Thành Lập: tổ hợp tác chữa xe đạp thể thao

Cần tổ hợp tác chữa xe đạp thể thao

 

Do nhu cầu thực tế của xe đạp Trung Kiên và khách hàng ngày càng khắt khe, đa dạng, phong phú. Được biết có rất nhiều bác thợ già có tay nghề cao, niềm đam mê  môn thể thao xe đạp vẫn sống động, mãnh liệt.

Ý định tuy rõ ràng nhưng mở tổ hợp lúc ban đầu không rễ chút nào, Vốn, nhân sự, quản lý, quảng cáo, sự liên kết hài hòa giữa các khâu và niềm vui phục vụ cần rõ ràng kiên định. Để tổ hợp thành công, xe đạp Trung Kiên sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền thuê cửa hàng lúc ban đầu (6 tháng đến một năm – tổ hợp gần cơ sở của chúng tôi thì tốt nhất), chia sẻ bớt công việc của cơ sở chúng tôi cũng như hỗ trợ quảng cáo, đồ nghề và phụ tùng nếu có nhu cầu trợ giúp. Việc cố phần, hợp nhất với cơ sở chúng tôi chưa bàn tới.

Kính mong được các Bác tự tổ chức, thống nhất nhân sự, hướng đi dài hạn, niềm vui phục vụ  và trao đổi hợp tác cùng chúng tôi

 

                                                                                                                                            Hà Nôi, 16/6/2015

 

 

                                                                                                                              Đại diện xe đap Trung Kiên: Bùi Gia Trung