KHÁC BIỆT VĂN HÓA, NHƯNG MÌNH THÍCH

A bạn trẻ Nam Mỹ, đến Viêt Nam lần 2, cao gần 1m 90cm, 27 tuổi, cùng bạn gái đên Viêt nam lần đầu, mua shop mình 2 chiếc xe đạp gần 8t, sẽ đi Hồ Chí Minh khoảng 2 tháng, sau đó đi Campuchia, đi Lào rồi quay lại Hồ Chí Mính, mình cố thu xếp và hẹn mua lại 2 chiếc xe đạp này tại Hồ Chi Minh. Sau khi mua xong xe đạp tại shop mình luc 11 h AM, cũng là lúc băt đầu khởi hành cho chuyến đi của đôi bạn trẻ đến Việt Nam từ Nam Mỹ