ĐƯỢC TRẢI NGHIÊM

Nếu bạn có tâm, thế tự dựng, nếu bạn chính nghĩa, trực tự phát, tâm sinh tướng là vậy, về già bạn được đời khen phúc hậu đâu có rễ, Nói cách khác, có nhân khắc có quả, nhân giống như tâm, giống cái cây có bộ rễ sâu, chắc, rộng thì khó đổ dù có bão, dù cây có bệnh, hoa sai, quả ngọt bội thu tự đến theo lẽ tự nhiên

Tuy vậy, ông thầy, ông chủ hay ông bạn chỉ dậy bạn cách làm chủ vì họ lo lắng cho bạn nếu nhỡ mạy vận họ ngắn, ngày mai biết thế nào, họ điên cuồng dậy bạn, chỉ dẫn, mách nước, mong mỏi bạn tự đứng vững nếu có sự cố xảy ra chứ chưa thấy ai dậy bạn cách làm phản bảo giờ, có lẽ cần hiểu thấu đáo thêm chữ phản phúc thì mởi hiểu thêm chữ làm phản

Nếu một ngày đẹp trời, bạn bị xa thải, bản chất là xa ra, cánh cửa này đóng lại, cách cửa kia mở ra, có lẽ là may mắn, phúc phận cho bạn trong dài hạn,ông trời, thương đế, thần linh… luôn rộng mở với bạn, tất nhiên phúc hay họa do bạn tự quyết mà ra, đừng vì chữ thải mà Ấm ức sinh sân si ! Sân si sinh thù hận ! Thù hận sinh phản bội ! Phản bội sinh tà tâm !

Nếu bạn hiểu kỹ được tâm thế, chính trực, nhân quả, từng làm ông chủ, làm thầy, từng bị xa thải hay từng bị làm phản, chúc mừng bạn, ung dung tự tại, khoan thai, tiêu dao ngày tháng, giúp mình, giúp người, tuy hai là một, bạn đã biết và được đón nhận từ đấng tối cao, hạnh phúc hơn người rồi đấy

Có thể là hình ảnh về 2 người

5Bùi Trọng Định, Cẩm Tú và 3 người khác