ĐÃ CÓ THỢ CÂN VÀNH CHUYÊN NGHIỆP

 

ĐÃ CÓ  THỢ CÂN VÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Thời đại công nghệ 4,0 có khác, xin tuyển kỹ sư tin học giỏi không khó, tìm thợ chuyên cân vành từ thời nhà máy xe đạp Thống Nhất, Việt Long… càng khó, tuy rằng Bác thợ là nữ, mới về hưu về cùng đội chúng tôi nhưng chúng tôi rất vui, hồ hởi vì xe đạp chỉ thực sự bon, nhẹ, lướt.. khi khâu cân vành đạt chuẩn

Ghi chú: ảnh lấy từ nguồn báo ảnh Việt Nam