ÂN ĐỀN OÁN TRẢ LÀ LẼ THƯỜNG CỦA KẺ PHÀM PHU!!!

Dù bạn là ai khi đến độ trưởng thành cũng đều có chút thành tựu, bạn bị sân hận, đỗ kỵ là lẽ thường, nhẹ thì bị thị phi, dựng chuyện, bôi xấu, nặng thì hôm nay bị tố cáo, ngày mai lại bị tố cáo dựng chuyện âu cũng là lẽ thường. Khi bị dồn đến chân tường, tổn hại đến danh dự và kế mưu sinh thì thường phản kháng, chống trả quyết liệt, nếu vậy thì oan oan tương báo kiếp này cho đến kiếp khác biết đến bao giờ, bạn sai rồi, hãy tìm cái tốt của đối phương mà học dù là nhỏ nhất, đừng chấp trước những gì đã và đang xảy ra với bạn với tâm hồn chân thật, thanh tịnh, hoan hỷ được trả nợ .Nếu bạn bị báo thù, báo oán, kiện tụng, hao tổn tài vật vì kiếp trước bạn nợ họ, kiếp này bạn đã và đang được trả nợ, nợ đã và đang hết  chỉ còn lại phước báo, còn lo gì nữa, bạn phải hoan hỷ tận đáy lòng chứ

Nếu bạn có thừa bằng chứng  xác đáng họ vi phạm pháp luật, bôi xấu, tổn hại quá đáng, nặng nề đến bạn cũng đừng trả thù, tố cáo tận diệt họ làm gì vì  nó ảnh hưởng đến cơ quan công quyền, hao mòn tài lực của Quốc gia dù là nhỏ nhất, hãy đặt vấn đề bạn sinh ra  trên cõi đời này bạn đã làm gì được cho quốc gia, dân tộc, khu vực bạn đang sinh sống  đâu, hãy tự lấy làm hổ thẹn mà phấn đấu không ngừng, huống hồ chỉ  cần bạn lưu giữ bằng chứng, phòng thân khi họ hại bạn cũng đủ tự làm hại chính bạn rồi, tâm bạn không còn thanh tịnh, chân tâm đã mất, tự bạn làm vấy đục tâm hồn bạn, trí tuệ khó mà khai thông được, tự bạn đang làm khổ bạn mà thôi

Bạn cũng chỉ là phàm phu, lỗi bạn có khi rất nhiều mà bạn không nhận ra được, lòng bạn học thiện nhưng có khi bạn đang làm ác mà bạn không biết, nghĩ nó là thiện, bạn cũng có lỗi mà thôi

Hơn nữa, khi bạn bị tố cáo, bị chơi xấu, bị sân hận thì bất cứ chuyện gì không tốt bị xảy ra bên đối phương thì kẻ bị tình nghi, quy kết bạn trả đũa là đương nhiên, chưa nói đến những kẻ đục nước thả câu, cầu lợi xem hổ đấu, vu oan giá họa nhằm tự tư tự lợi... Trời rộng bao la, đất lành chim đậu, kiếm ăn mưu sinh thật đơn giản, thiệt lợi chút chút có đáng gì đâu, hãy tự tìm ra giải pháp tốt nhất cho bạn mà thôi. Bạn  nên nhớ chỉ giúp được đối phương khi tự họ muốn độ ( sửa mình hướng thiện đoạn ác), độ không đúng lúc, không  đúng thời điểm,  không đúng việc sẽ bị quy là khiếm nhã, coi thường đối phương, nghiệp bạn thêm nặng