👉Một vài hình ảnh về triển lãm thể thao và giải trí năm 2019 tại Hà Nội:

- 👉 Chiêc Bianchi groups Super recort khung Carbon giá 400t đẹp tuyệt
-👉 Pegoet mới Giá từ 15 đến 90t rất nhiều mẫu mã
- 👉 Xe peugeot cổ của câu lạc bộ sưu tập xe cổ Hà Nội khá đa dạng mẫu mã, đời, giá từ 4t đên 70t, đặc biệt iạ giàn xe máy cổ