Cân vành, bảo dưỡng xe thể thao, xe đạp chế xe điện

Trà cafe xe đạp là cơ sở kinh doanh thứ hai của chúng tôi, để không ngừng cải tiến, phục vụ khách hàng được tốt hơn, tại Trà cafe xe đạp có tổ chức cân vành, bảo dưỡng xe thể thao, lắp xe điện tự chế, bán sẵn cả bộ, đã đấu sẵn, hướng dẫn kỹ thuật..