Cần thợ chữa xe đạp có kinh nghiệm

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cơ sở của chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn, chúng tôi cần 01 thợ có kinh nghiệm, làm việc tại số 45/548 Nguyễn Văn Cừ, nếu ở tỉnh xa thì  ăn ngủ tại biệt thự quán trà cafe xe đạp, có khả năng quản lý, biết xe điện càng tốt, lương việc theo năng lực....